ΕΝΕΡΓΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2015

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΠΑΝΗ / ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Επενδυτικός Νόμος - Γενικά Επενδυτικά Σχέδια

Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της τεχνολογικής ωρίμανσης, της ανταγωνιστικότητας και της περιφερειακής συνοχής.

Όλη η Ελλάδα Από 200.000 € / έως 60%

Από 31/10/2013 έως 30/4/2014

(α' κύκλος αξιολόγησης 2014)

Επενδυτικός Νόμος - Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της τεχνολογικής ωρίμανσης, της ανταγωνιστικότητας και της περιφερειακής συνοχής. Όλη η Ελλάδα Από 50.000.000€/ έως 40%

Καθ' όλη τη

διάρκεια του

έτους

Μέτρο 123Α - Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων Βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων που επενδύουν στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Όλη η Ελλάδα Από 100.000€/ έως 65%

Από 30/12/2013 και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Leader 123 - Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών και Δασοκομικών Προϊόντων Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών και Δασοκομικών Προϊόντων Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4) έως 500.000€/ έως 65%

Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4)

Leader 311- Διαφοροποίηση προς Μη Γεωργικές Δραστηριότητες Διαφοροποίηση προς Μη Γεωργικές Δραστηριότητες Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4) έως 600.000€/ έως 65%

Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4)

Leader 312 - Στήριξη της Δημιουργίας και Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Στήριξη της Δημιουργίας και Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4) έως 300.000€/ έως 65%

Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4)

Leader 313 - Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4) έως 600.000€/ έως 65% Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4)
Digi - Mobile Ενίσχυση επιχειρήσεων για ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές & tablet-pc Άττική Έως 10.000€/ έως 70% Σε αναμονή Προκήρυξης
Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων  Eνίσχυση για εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισροών-Εκροών  Όλη η Ελλάδα  κατ' αποκοπή ενίσχυση εξοπλισμού  από 18/7/2013
Digital Value Ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας και εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων Σε αναμονή προκήρυξης Έως 5.000.000 € / έως 60% Σε αναμονή προκήρυξης
Χρηματοδοτικά Εργαλεία - Δανειακά Προϊόντα Δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους μέσω ΕΤΕΑΝ ή JEREMIE  Όλη η Ελλάδα Αναλόγως το χρηματοδοτικό Εργαλείο Σε εξέλιξη
Πρόγραμμα στήριξης/ ενίσχυσης της απασχόλησης & Προγράμματα Κατάρτισης Επιδότησης Απασχόλησης ή/ και Κατάρτισης ανέργων και επιχειρήσεων Όλη η Ελλάδα Αναλόγως το πρόγραμμα Σε εξέλιξη
Δράσεις για ειδικές ομάδες πληθυσμού & ειδικές κατηγορίες κοινού / επιχειρήσεων Δράσεις Επιδότησης Απασχόλησης ή/ και Κατάρτισης  για ειδικές ομάδες πληθυσμού. Όλη η Ελλάδα Αναλόγως το πρόγραμμα Σε εξέλιξη

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αναφέρετε το Πρόγραμμα για το οποίο θέλετε να ενημερωθείτε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Invalid Input

Kαταχωρήστε τα στοιχεία σας.

E-mail (*)
Παρακαλούμε καταχωρήστε το e-mail σας.
Επίθετο (*)
Invalid Input
Όνομα (*)
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας
Πόλη (*)
Παρακαλούμε καταχωρήστε την πόλη της έδρας της επιχείρησης σας.
τηλ. επικοινωνίας
Invalid Input
(*)
Invalid Input