Υπηρεσίες Μάρκετιγνκ

Υποστηρίζουμε αποτελεσματικά τους στόχους και τη στρατηγική marketing των επιχειρήσεων, ούτως ώστε να εστιάζουν τις προσπάθειές τους σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς, να εντοπίζουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και να σχεδιάζουν το κατάλληλο πρόγραμμα marketing ενεργώντας με ευελιξία και προσαρμοστικότητα, προκειμένου τα προϊόντα/υπηρεσίες τους να διαγράψουν μια επιτυχημένη πορεία στην αγορά.

  • Κατάρτιση σχεδίου marketing (marketing plan)
  • Έλεγχος marketing (marketing audit)
  • Σχεδιασμός εταιρικής εικόνας και ταυτότητας
  • Υπηρεσίες ανάπτυξης δικτύου franchise